Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Agnieszka Jaromin- oświadczenia
Agnieszka Jaromin - oświadczenia majątkowe
19.06.2020 więcej
Mirosław Duży - oświadczenia
Mirosław Duży- oświadczenia majątkowe
08.07.2019 więcej
Janina Szołtysek - oświadczenia
Janina Szołtysek - oświadczenia majątkowe
05.07.2019 więcej
Małgorzata Szymańska- oświadczenia
Małgorzata Szymańska- oświadczenia majątkowe
05.07.2019 więcej
Łukasz Ryguła - oświadczenia
Łukasz Ryguła - oświadczenia majątkowe
05.07.2019 więcej
Grażyna Nazar - oświadczenia
Grażyna Nazar - oświadczenia majątkowe
05.07.2019 więcej
Teresa Macioszek - oświadczenia
Teresa Macioszek - oświadczenia majątkowe
05.07.2019 więcej
Tadeusz Marszolik - oświadczenia
Tadeusz Marszolik - oświadczenia majątkowe
05.07.2019 więcej
Magdalena Stencel - oświadczenia
Magdalena Stencel - oświadczenia majątkowe
13.06.2018 więcej
Agnieszka Hanslik-Małecka - oświadczenia
Agnieszka Hanslik-Małecka - oświadczenia majątkowe
13.06.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się